Mandat.uz Abituriyentlikdan
talabalik sari

Majburiy blok testlari quyidagicha tuziladi:

08-iyul 09:57
Majburiy blok testlari quyidagicha tuziladi:
  1. Ona tili (oʻzbek):— Orfografiya va punktuatsiya - 40 %;— Leksikologiya, uslubiyat - 40 %;— Grammatika - 20 %.
  2. Ona tili (rus):— Fonetika - 10 %;— Leksika - 10%;— Grammatika - 40 %;— Orfografiya - 40 %.
  3. Ona tili (qoraqalpoq):— Fonetika - 10 %;— Leksika - 20 %;— Grammatika - 40 %;— Orfografiya - 30 %.
  4. Matematika:— Sonlar va ular ustida amallar - 40 %;— Foiz, proporsiya va tenglama - 30 %;— Geometriya - 30 %.
  5. Oʻzbekiston tarixi:— Qadimgi va oʻrta asrlar tarixi - 35- 45 %;— XVI-XX asr boshlaridagi tarixiy davr - 35-45 %;— Sovetlar davri va mustaqillik davri tarixi - 20-25 %.